Na EURA divizi ODDLUŽENÍ se můžete spolehnout, že již DNES jste ZDARMA od EURA v procesu MOŽNÉ přípravy SOUDNÍHO ODDLUŽENÍ, INSOLVENCE, OSOBNÍ BANKROT a včerejší DEN už byl poslední s VYMAHAČI a EXEKUTORY za ZÁDY! OBJEDNEJTE si ještě DNES službu informace ZDARMA od EURA divize ODDLUŽENÍ. Pro Vaše OTÁZKY: JAK se RYCHLE oddlužit?, použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Milostivé léto se poprvé rozšíří na statisíce firem

Novinky.cz
 
Nejen fyzické osoby včetně živnostníků, nýbrž i firmy mají získat možnost využít tzv. milostivého léta a za zvýhodněných podmínek se zbavit svých dluhů. Konkrétně se jedná o dluhy u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Na výhodné oddlužení by mohlo vedle 715 tisíc živnostníků dosáhnout také 262 tisíc firem.
Foto: Milan Malíček, Právo

Ilustrační foto

Článek

Předpokládá to ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), které příslušný návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení poslalo do připomínkového řízení. Akci chce spustit v příštím roce.

„Podobně jako u milostivého léta I a II chceme vytvořit prostor pro to, aby i dlužníci vůči státu, v tomto případě správě sociálního zabezpečení, dostali šanci zbavit se dluhové povinnosti,“ potvrdil v pondělí Právu ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Oproti klasickému milostivému létu se akce bude týkat i firem, jimž typicky dluhy vznikly kvůli neplacení pojistného na sociální zabezpečení. Ministerstvo tím chce podle důvodové zprávy pro firmy nastavit stejné podmínky jako pro živnostníky – fyzické osoby.

Resort předpokládá, že postačí, když dlužníci včetně firem mezi 1. červencem a 30. listopadem 2023 uhradí pouze dlužnou částku. Penále a náklady na exekuce jim budou odpuštěny. Týká se to ale jen dluhů evidovaných do letošního 30. září.

Úřad odhadl, že u fyzických osob by se mohlo vymoci až 20,7 miliardy korun a výše prominutého penále by mohla dosáhnout až 10,5 miliardy. V případě firem může být maximální doplacený dluh 36 miliard a prominuté penále 7,5 miliardy.

Milostivé léto vrcholí, dlužníkům se krátí termíny

Ministerstvo současně předpokládá, že dlužnou částku půjde rozdělit do měsíčních splátek, avšak pouze tehdy, když bude vyšší než 10 tisíc korun. V případě dluhů do 50 tisíc korun může být splátek až dvanáct, u vyšších až šedesát.

Rozhodne-li se dlužník vy­užít „amnestie“ u ČSSZ, měl by to podle návrhu příští rok v červenci až listopadu oznámit prostřednictvím elektronické aplikace na jejím portálu a dlužné pojistné uhradit.

„Oznamovací povinnost neplatí v případě, že dlužník uhradil dlužné pojistné před začátkem odpustného období nebo měl-li ke 30. září letošního roku evidováno pouze dlužné penále či exekuční náklady,“ upřesnilo ministerstvo.

Návrh zákona musí po vypořádání připomínek ještě schválit vláda a parlament a podepsat prezident.

Snazší oddlužení také u finančáku

Jak Právo informovalo dříve, vlastní obdobu milostivého léta chystá také ministerstvo financí. Příslušný návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých dluhů má už po připomínkách a je připraven pro jednání vlády.

Zbavit se snadněji některých dluhů v gesci resortu financí, tedy u samotného ministerstva, celní a finanční správy, ale i vězeňské služby, jež spadá pod ministerstvo spravedlnosti, půjde rovněž od července do listopadu příštího roku. Milostivé léto se má týkat dluhů vzniklých do letošního 30. září a vymáhaných samotnými úřady. Nebude se však vztahovat na firmy.

„Základní podmínkou bude uhrazení jistiny (základní dlužné částky). Navržené odpuštění se bude týkat pouze úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona, úroku z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné tvrzení daně a nákladů řízení včetně exekučních nákladů,“ upřesnilo ministerstvo. V případě, že dluh bude vyšší než 5000 korun, bude možné ho rozložit na čtyři splátky.

Týkat se to má pouze daňových záležitostí, nikoliv poplatků obcím. Těm ale chce návrh zákona umožnit stanovit si vyhláškou vlastní milostivé léto.

Vedle toho by měly automaticky zaniknout nedoplatky na dani nebo z příslušenství daně do 200 korun, v případě daně z nemovitostí do 30 korun. To ale pouze tehdy, když jejich souhrn u jedné osoby nebude vyšší než tisíc korun nebo se nebude jednat o nedoplatek na cle.

Inflace a energie

V současné době až do konce listopadu probíhá milostivé léto II. Týká se jen fyzických osob a dluhů u státu, krajů, měst, obcí a firem, v nichž mají podíly. Tedy například dopravních podniků, zdravotních pojišťoven či některých dodavatelů energií.

Tyto dluhy ale musejí být vymáhány v exekuci prostřednictvím exekutorů a exekuce musely být zahájeny před 28. říjnem loňského roku.

Poté, co dlužník zaplatí základní dlužnou částku, takzvanou jistinu, odměnu exekutorovi ve výši 1815 Kč včetně DPH a upozorní exekutora, že milostivého léta využívá, exekuce zanikne a penále, poplatky a úroky z jistiny se zruší.

Statistiky, kolik lidí využilo šanci, zatím nejsou k dispozici. Odborníci upozorňují, že kvůli vysoké inflaci a cenám energií to vysoké počty nebudou, jelikož lidem na to chybějí peníze. Podle Radka Hábla z Institutu prevence a řešení předlužení mělo ale velký vliv i automatické ukončování bagatelních exekucí do 1500 korun, u nichž se nevymohla za poslední tři roky ani koruna. K tomu došlo v prvním pololetí.

Podle ministra Jurečky se pak opakování milostivého léta na exekuce vymáhané exekutory nedá očekávat. „Už nemáme ambici ho znovu opakovat,“ řekl Právu.

autor: Pavel Cechl