Na EURA divizi ODDLUŽENÍ se můžete spolehnout, že již DNES jste ZDARMA od EURA v procesu MOŽNÉ přípravy SOUDNÍHO ODDLUŽENÍ, INSOLVENCE, OSOBNÍ BANKROT a včerejší DEN už byl poslední s VYMAHAČI a EXEKUTORY za ZÁDY! OBJEDNEJTE si ještě DNES službu informace ZDARMA od EURA divize ODDLUŽENÍ. Pro Vaše OTÁZKY: JAK se RYCHLE oddlužit?, použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

CO DĚLAT, KDYŽ NEMÁM NA SPLÁTKU V INSOLVENCI? ZRUŠÍ MI ODDLUŽENÍ?

Nouzový stav, který vláda v  souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila ode dne 12. března 2020 pro celé území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, se dotknul prakticky každého z nás a citelně zasáhl také tuzemskou ekonomiku. Někteří dlužníci, jejichž úpadek je řešen oddlužením začali řešit problém, kde vzít prostředky na pravidelné splátky. Na nově vzniklou situaci reagoval rovněž stát, a to prostřednictvím legislativních změn.

Zde je nutné nejprve podotknout, že v případě jakýchkoliv problémů, ať už mají či nemají spojitost s koronavirem, je vždy důležité, aby dlužník se svým insolvenčním správcem komunikoval, a to co nejdříve.

Ministerstvo vs. soudy - kdo má pravomoc?

Rozhodovací pravomoc v záležitostech týkajících se insolvenčního řízení nemá Ministerstvo spravedlnosti České republiky, jak se někteří mylně domnívají. Věcná příslušnost je zmíněna v § 7a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), kde v písm. a) je stanoveno, že v insolvenčním řízení rozhodují jako soudy prvního stupně krajské soudy. Pro insolvenční řízení je poté podle § 7b insolvenčního zákona příslušný soud, v jehož obvodu se obecný soud dlužníka nachází.

Ani insolvenční soud však nemá pravomoc o insolvenčním řízení rozhodovat jen tak. Existují však možnosti, jak na výpadek příjmů reagovat. Možnosti se odvíjí od důležitého data, a to konkrétně od 1. 6. 2019, kdy nabyl účinnosti zákon č. 31/2019 Sb.. Tento zákon je známý jako tzv. oddlužovací novela. Jednou z možností je žádost o stanovení nižších srážek. Bez ohledu na to, jestli bylo oddlužení povoleno před, nebo až po výše uvedeném datu, má dlužník povinnost předložit příslušnému soudu přesvědčivé důvody, na základě kterých žádá o snížení splátek, případně proč nebyl, resp. není schopen splácet pravidelné splátky, které mu byly uloženy soudem.

Úpadek dlužníka před oddlužovací novelou:

V případě, že k prohlášení úpadku došlo ještě před oddlužovací novelou, tedy nejpozději ke dni 31. 5. 2019, pak může soud rozhodnout o změně pouze v případě, že se podstatně změní okolnosti rozhodující pro výši a trvání stanovených měsíčních splátek. Dlužník musí soudu navrhnout výši splátek, které je schopen s ohledem na své příjmy i výdaje splácet, a rovněž musí soudu vysvětlit, proč tak koná. Soud není návrhem dlužníka vázán, může dokonce rozhodnout i nad jeho poměry.

Úpadek dlužníka po oddlužovací novele:

Pokud však došlo k vyhlášení úpadku až po výše uvedeném datu, pak je možné, aby dlužník podle § 398 odst. 5 insolvenčního zákona požádal o jinou výši měsíčních splátek pro změnu poměrů, a to kdykoliv v průběhu oddlužení po jeho schválení. Ani v tomto případě není soud dlužníkovým návrhem vázán a rozhodne pouze ve dvou případech:

      1)pokud dosavadní výše zřejmě ohrožuje plnění splátkového kalendáře
      2)nebo pokud míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů bude vyšší i při jiné výši měsíčních splátek.

Přerušení nebo prodloužení průběhu oddlužení:

Novinkou, kterou oddlužovací novela přinesla, je podle § 412b insolvenčního zákona možnost přerušení nebo prodloužení průběhu oddlužení.  Insolvenční soud tak může přerušit průběh oddlužení podle § 412b odst. 1  insolvenčního zákona až na jeden rok. Učiní tak však pouze z důležitých důvodů, a to na návrh dlužníka, případně insolvenčního správce. Pokud však podle názoru insolvenčního soudu důležité důvody odpadnou, pak je podle § 412b odst. 3 insolvenčního zákona soud oprávněn rozhodnout o  pokračování oddlužení i bez návrhu. Průběh oddlužení nelze přerušit opakovaně.

Vliv koronavirové pandemie:

Dne 24. 4. 2020 byl vyhlášen zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na:

 • osoby účastnící se soudního řízení,
 • poškozené,
 • oběti trestných činů
 • a právnické osoby.

Došlo také na změnu insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, která reaguje na aktuální situaci, přičemž upravuje zejména průběh exekuce a insolvence. Bylo schváleno zvýšení nezabavitelné částky, kterou exekutor musí ponechat na bankovním účtu dlužníka, a to na čtyřnásobek životního minima, tj. 15.440 Kč.

Změna zohlednila také smysl odstupného při propuštění z pracovního poměru jako částky, která má nahradit více platů. Není tedy už možné postihnout odstupné jako celek, ale budou se provádět srážky za každý měsíc.

Srážky v oddlužení:

V případě prováděných srážek v oddlužení se však změny neprojeví, a to z toho důvodu, že daňový bonus je stále podle § 412 insolvenčního zákona mimořádným příjmem a jako takový je nutné ho vydat celý, stejně jako roční vyúčtování daně.

Zrušení oddlužení:

Zásadní je především zmírnění následků současné situace tím, že v případě, že dlužník neuspokojí v důsledku koronavirové pandemie
30 %, případně 50 % při snížených splátkách, nedojde ke zrušení oddlužení.  Soud v této situaci posoudí, zda jsou i přes tuto skutečnost splněny veškeré povinnosti a následně rozhodně o splnění oddlužení.

Závěrem:

Pro shrnutí lze tedy říct, že je primárně nutné komunikovat se svým insolvenčním správcem. V případě, že se dlužník dostane do finančních problémů, které mohou mít vliv na splátkový kalendář dlužníka, je důležité, aby se co nejdříve obrátil na svého insolvenčního správce a pokusil se nastalou situaci řešit.


Dle insolvenčního zákona se PŘEDEM za přípravu podkladů, vypracování a podání Vašeho insolvenčního návrhu k příslušnému soudu (osobního bankrotu, soudního oddlužení) NEPLATÍ, ale zpracovatel si zákonnou odměnu přihlašuje do insolvenčního řízení.

Pro radu nebo rychlé informace k Vašemu možnému SOUDNÍMU ODDLUŽENÍ, INSOLVENCI, OSOBNÍMU BANKROTU - ZDARMA od EURA divize ODDLUŽENÍ nás kontaktujte pomocí EURA chatu vpravo dole,


nebo můžete využít kontaktní formulář:


 
4840
7260148407260

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem

 • images (1) Tip Kód: 1
  Informace k možné realizaci a podání Insolvence a Osobního bankrotu (Fyzická osoba - ON)
  ZDARMA až k SOUDNÍ OCHRANĚ před VYMAHAČI a EXEKUTORY. Předání kontaktu do AK při splnění zákona. Značka: informační cena sepisu a podání ins. návrhu přes AK je uvedená dle zákona. Platba bude uhrazena AK po schválení Vašeho ins. návrhu příslušným soudem, a to z Vašich soudem stanovených splátek. Záruka: dle splnění zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon

  4 000 Kč bez DPH 4 840 Kč / pozn.: částka v košíku a objednávce bude na konci objednávky anulována (infomační cena realizace přes AK). Informace od EURA ZDARMA
 • ona Tip Kód: 46
  Informace k možné realizaci a podání Insolvence a Osobního bankrotu (Fyzická osoba - ONA)
  ZDARMA až k SOUDNÍ OCHRANĚ před VYMAHAČI a EXEKUTORY. Předání kontaktu do AK při splnění zákona. Značka: informační cena sepisu a podání ins. návrhu přes AK je uvedená dle zákona. Platba bude uhrazena AK po schválení Vašeho ins. návrhu příslušným soudem, a to z Vašich soudem stanovených splátek. Záruka: dle splnění zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon

  4 000 Kč bez DPH 4 840 Kč / pozn.: částka v košíku a objednávce bude na konci objednávky anulována (infomační cena realizace přes AK). Informace od EURA ZDARMA
 • manželé Tip Kód: 3
  Informace k možné realizaci a podání Insolvence a Osobního bankrotu (Manželé / SJM)
  ZDARMA až k SOUDNÍ OCHRANĚ před VYMAHAČI a EXEKUTORY. Předání kontaktu do AK při splnění zákona. Značka: informační cena sepisu a podání ins. návrhu přes AK je uvedená dle zákona. Platba bude uhrazena AK po schválení Vašeho ins. návrhu příslušným soudem, a to z Vašich soudem stanovených splátek. Záruka: dle splnění zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon

  6 000 Kč bez DPH 7 260 Kč / pozn.: částka v košíku a objednávce bude na konci objednávky anulována (infomační cena realizace přes AK). Informace od EURA ZDARMA

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem