Na EURA divizi ODDLUŽENÍ se můžete spolehnout, že již DNES jste ZDARMA od EURA v procesu MOŽNÉ přípravy SOUDNÍHO ODDLUŽENÍ, INSOLVENCE, OSOBNÍ BANKROT a včerejší DEN už byl poslední s VYMAHAČI a EXEKUTORY za ZÁDY! OBJEDNEJTE si ještě DNES službu informace ZDARMA od EURA divize ODDLUŽENÍ. Pro Vaše OTÁZKY: JAK se RYCHLE oddlužit?, použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Ústavní soud rozhodl - Chráněné účty pro lidi v exekuci zůstanou zdarma

Banky budou mít i nadále povinnost bezplatně spravovat chráněné účty pro osoby, vůči kterým je vedena exekuce. V úterý o tomto rozhodl Ústavní soud, který zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení tohoto ustanovení občanského zákoníku.
Senátoři spatřovali v této povinnosti peněžních ústavů rozpor s právem na ochranu majetku a právem podnikat. Stávající úprava podle nich zvýhodňuje dlužníky v exekuci.
S touto argumentací se Ústavní soud neztotožnil a úpravu ponechal v platnosti ve stávajícím znění. „Napadené ustanovení nezasahuje do samotného jádra práva podnikat, sleduje legitimní cíl,“ konstatoval ÚS s tím, že úprava obstála v tzv. testu rozumnosti, který Ústavní soud provedl.